Декарт Аудит

ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСЬКИХ ПОСЛУГ

Декарт Аудит

ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСЬКИХ ПОСЛУГ

Бухгалтерський облік

Фахівці нашої компанії забезпечать професійний бухгалтерський та податковий облік Вашого бізнесу.
Ведення бухгалтерського обліку та подача звітності є обов’язковими для кожного суб’єкта підприємницької діяльності.

Ми забезпечимо якісне бухгалтерське обслуговування та безперервну, злагоджену роботу фахівців для кожного нашого клієнта.

Основою бухгалтерського обліку в Україні є Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", який визначає правові основи регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

У сучасному суспільстві інтеграція економіки набула таких розмірів, що стала необхідною уніфікація бухгалтерського обліку для того, щоб звітність одних держав була зрозумілою в інших державах. З цією метою створено Комітет із міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і розпочато розробку міжнародних стандартів бухгалтерського обліку- IAS (International accounting standards). В Україні бухгалтерський облік ведеться відповідно до П(С)БО та нового Плану рахунків.

Необхідно не забувати про важливість податкового обліку.

Це підсистема бухгалтерського обліку, яка за встановленими державою правилами формує інформацію про нарахування та сплату податків і зборів відповідним державним органам, основним завданням якого є контроль за правильністю, своєчасністю і повнотою нарахування та сплати обов’язкових платежів.